Lappeenrannan Konemetalli Oy on perustettu 1982. Yhtiön toiminta-ajatuksena on tarjota ja toteuttaa laajoja, monipuolisia teollisuuden investointi- ja kunnossapitoprojekteja perustajayritysten yhteisillä resursseilla.

Toimintapolitiikkamme perusteena ovat tyytyväiset asiakkaat.

Tuotteiden ja palveluiden laadun tulee täyttää asiakkaiden tarpeet ja odotukset.

Laatua ylläpidetään toimintojen jatkuvalla kehittämisellä sekä havaittujen puutteiden poistamisella. Kaikkia materiaaleja, osia ja tuotteita tarkastetaan ja testataan valmistuksen aikana siinä määrin, kun se laadukkaan tuotteen aikaansaamiseksi on tarpeellista.

Sertifikaatteja

Toimintajärjestelmämme perustuu SFS-EN ISO 9001:2000, SFS-EN 14001 sekä SFS-EN 3834 standardeihin.